Chính sách cookie

Cookie là gì?

Cookie là những tập tin hoặc những mẩu thông tin được lưu trên máy tính của bạn (hoặc các thiết bị kết nối Internet khác, như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng) khi bạn truy cập trang web dep365.com. Một cookie sẽ thường bao gồm tên của trang web xuất phát điểm, “vòng đời” của cookie (chẳng hạn sẽ lưu trên thiết bị của bạn bao lâu), và một giá trị, thường là một con số duy nhất được tạo một cách ngẫu nhiên.

Chúng tôi sử dụng cookie để làm gì?

Chúng tôi sử dụng cookie để giúp trang web dep365.com dễ dùng hơn, đáp ứng các sở thích và nhu cầu của bạn tốt hơn. Cookie cũng có thể dùng để tăng tốc độ của những hoạt động và trải nghiệm của bạn trên trang web dep365.com. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để tập hợp thống kê tổng hợp ẩn danh cho phép chúng tôi hiểu cách người dùng sử dụng trang web dep365.com, từ đó giúp chúng tôi cải thiện cấu trúc và nội dung ngày một tốt hơn. Chúng tôi không thể xác định danh tính cá nhân từ các thông tin này.

Tôi có thể kiểm soát hoặc xóa cookie bằng cách nào?

Phần lớn các trình duyệt Internet được cài đặt ban đầu tự động chấp nhận cookie. Bạn có thể thay đổi cài đặt để chặn cookie hoặc để bạn được cảnh báo khi cookie được gửi đến thiết bị của bạn.

Nếu bạn vô hiệu cookie mà chúng tôi đang sử dụng, điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web dep365.com, ví dụ như bạn có thể không truy cập được một số vùng nhất định của trang web dep365.com.

Nếu bạn sử dụng những thiết bị khác để xem và truy cập trang web dep365.com (ví dụ máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng, v.v.) bạn sẽ cần đảm bảo rằng mỗi trình duyệt trên mỗi thiết bị được điều chỉnh để phù hợp với sự lựa chọn cookie của bạn.