Chính sách riêng tư

Người dùng khi truy cập vào trang web dep365.com sẽ không bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.

Tất cả các thông tin, số liệu, hình ảnh, định vị,… của người dùng truy cập vào website dep365.com sẽ được bảo mật hoàn toàn, trừ trường hợp có yêu cầu cung cấp bởi luật pháp.

Đẹp365 có quyền liên hệ khách hàng và sử dụng các thông tin này nhằm phục vụ cho mục đích quảng bá và phát triển sản phẩm.

Các quy định về Chính sách riêng tư có thể được thay đổi. Bạn nên thường xuyên kiểm tra Chính sách riêng tư mỗi khi truy cập vào website dep365.com.