Tìm theo chữ cái đầu tiên của tên thành phần:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
V
W
Y

0.1 Zinc Oxides là gì?

Kẽm oxit (ZnO) là một loại bột màu trắng được biết đến với đặc tính bảo vệ và làm sạch. Nó còn được biết đến như một