kiểu tóc mái

Bài viết

Mạnh dạn cắt tóc một lần và tự mình cảm nhận. Cùng Đẹp 365 điểm qua 4 Kiểu Tóc Mái “hot” với thời gian. Các kiểu tóc mái cho mặt tròn.