Thử thách làm đẹp

Tronie trổ tài trang điểm. Chuyện gì sẽ xảy ra?

Khi anh chàng ngự lâm Tronie trổ tài trang điểm, bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Cùng xem Tronie xoay xở như thế nào nhé!