Bí kíp đẹp

[Happy Mother’s Day] 364+1 = Ngày của Mẹ.

Một năm 365 ngày, cớ sao chỉ có duy nhất một ngày dành cho mẹ? Đẹp365 luôn tin rằng, mẹ xứng đáng được yêu thương nhiều hơn một ngày. Cô nàng Karen Diễm đã có một trải nghiệm đáng nhớ để học cách quan tâm mẹ nhiều hơn, còn bạn thì sao?