trầm cảm

Bài viết

Bệnh vẩy nến và chứng trầm cảm tưởng không liên quan với nhau hóa ra lại liên quan không tưởng. Nhưng chúng liên quan với nhau ra sao?