tóc thưa

Bài viết

Tóc mỏng không hẳn đã là không đẹp, nếu các nàng biết 4 kiểu tóc dành cho người tóc mỏng sau, đảm bảo vừa xinh, vừa giúp tóc "an gian" được khá nhiều đó!