tóc tết hoa hồng

Bài viết

Bạn nhàm chán với tóc tết truyền thống? Cùng Đẹp365 biến hóa với kiểu tóc tết hoa hồng, qua bàn tay nghệ nhân của nhà tạo mẫu nổi tiếng Alison Valsamis!