tóc nhuộm đen

Bài viết

Nhìn Jetsun Pema - vị hoàng hậu trẻ nhất thế giới quanh năm suốt tháng cứ thích nhuộm tóc đen thôi nhưng thần thái thì vẫn ngời ngời đấy nhé.