tóc ngang cằm

Bài viết

Tóc ngắn ngang cằm - lựa chọn của đại đa số chị em vừa muốn cắt tóc ngắn vừa sợ tóc ngắn lại không hợp. Bạn có muốn thử ngay?