tóc búi thấp

Bài viết

Ai nói kiểu búi tóc thấp là già chứ? Với 6 bước làm tóc búi thấp sau, nàng sẽ phải lưu ngay kiểu tóc này vào các mẫu tóc đẹp đó nhé!