non-conforming

Bài viết

Non-binary (Phi Nhị Giới) là gì? Genderqueer là gì? Non-conforming là gì? Cùng giải đáp các thắc mắc về các xu hướng tính dục trong LGBT+