nhuộm tóc đen truyền thống

Bài viết

H'Hen Niê mà nhuộm tóc đen dài truyền thống thì cũng xinh đẹp chẳng kém gì tóc ngắn đâu đấy. Cứ nhìn những tấm ảnh dưới đây thì biết ngay thôi!