da mất nước

Bài viết

Để biết da tổn thương hay không, bạn có thể dựa vào lớp màng ẩm trên da của mình. Đây là một yếu tố vô cùng quan trọng để bảo vệ da bạn được tốt nhất đấy.