chì kẻ mắt

Bài viết

Những hãng chì kẻ mắt khô và nước không trôi, không lem cho người mới bắt đầu: Innisfree, The Face Shop, Maybelline, Merzy... Xem để chọn được bút kẻ mắt phù hợp nhất.