các bước nhuộm tóc

Bài viết

Vừa nhuộm tóc chưa bao lâu thì tóc đã dài ra và làm cho tóc không còn đều màu nữa. Vậy làm sao để dặm lại màu cho chân tóc bây giờ đây?