asexual

Bài viết

Asexual là gì? Dấu hiệu nhận biết người vô tính? Các dạng Asexual hiện nay trong cộng đồng LGBT+ là gì? Cùng khám phá ngay!